EN
Schedule: Mon-Fri 9 am-6 pm

Tours

Select your tour
All tours
Rafting on the DNIESTER: Five-day to Khotyn

Rafting on the DNIESTER: Five-day to Khotyn

Price: 133 $
Duration: 5 days
Tour to Georgia: Kazbek + trekking

Tour to Georgia: Kazbek + trekking

Price: 350 $
Duration: 11 day
Calm water rafting for children

Calm water rafting for children

Price: 138 $
Duration: 5 days
Let's get going!

Let's get going!

Price: 187 $
Duration: 7 days
Rafting on the DNIESTER: Week in the canyon

Rafting on the DNIESTER: Week in the canyon

Price: 161 $
Duration: 7 days
Tour to Georgia: trekking + rafting

Tour to Georgia: trekking + rafting

Price: 310 $
Duration: 13 days
Rafting on Sluch river, 3 days

Rafting on Sluch river, 3 days

Price: 103 $
Duration: 3 days
Trekking to Mont Blanc and Gran Paradiso

Trekking to Mont Blanc and Gran Paradiso

Price: 558 $
Duration: 12 days
Зустріч-тур на Дністрі

Зустріч-тур на Дністрі

Price: 83 $
Duration: 5 days
Trekking to Laila in Georgia (Svaneti)

Trekking to Laila in Georgia (Svaneti)

Price: 195 $
Duration: 6 days
Trekking to Moldovyanu in Romania

Trekking to Moldovyanu in Romania

Price: 234 $
Duration: 8 days
Fishing tour in Ukraine on Dniester river

Fishing tour in Ukraine on Dniester river

Price: 161 $
Duration: 7 days
Bike tour to Turkey

Bike tour to Turkey

Price: 223 $
Duration: 10 days
Rafting on Sluch river, 2 days

Rafting on Sluch river, 2 days

Price: 77 $
Duration: 2 days
Dnister country on bike

Dnister country on bike

Price: 73 $
Duration: 3 days