EN
Schedule: Mon-Fri 9 am-6 pm

Equipment we use

In the tours, we use modern high-quality equipment of leading Ukrainian and world manufacturers, which has been tested in numerous sports tours.

Vessels for rafting on mountain rivers with II – IV complexity category rapids
(Cheremosh, Prut, Southern Buh) 

Rafts popular boats for rafting on mountain rivers. There are 6-8 seats on them. They are made of durable PVC material. The rafts are easy to operate, they are comfortable to sit on (inflatable boards), they are safe and it is almost impossible to fall into the river from them. Modern rafts are resistant to wear and damage, the material can withstand sliding on the rock, strikes against the shore and even more. The raft operators are noticeably shaken on the rapids. It is interesting to raft in low water on semi-deflated rafts. There is an instructor on each one of them.

активний відпочинок в Україні екстрім на порогах Черемоша гірська річка
травневі свята відпочинок в Карпатах рафтинг на Черемоші

 

Catamarans  classic rafting vessels widely used in the post-Soviet space. From the point of view of design features, these are two inflated balloons made of durable PVC, connected by a metal frame. There are 2-8 seats on them. Catamarans are traditionally somewhat faster than rafts and can overcome difficult obstacles. We use catamarans with a sports canoe lap sitting position, since this position alone provides sufficient rafting safety and ease of operation, although not as comfortable as on a raft. Catamarans, unlike the raft, do not fly onto the wave, but breach it, sinking in the water together with the paddlers. Each catamaran has an instructor.

сплави на катамаранах сплави на рафтах сплави на байдарках
проживання в наметах проживання в садибах досвідчені інструктори
гідрокостюми, гідрошкарпетки шоломи, рятувальні жилети екстрім в Карпатах

Baidarkas double inflatable boats. The close proximity to the water provides a full range of thrills even in low water. Baidarkas are relatively easy to roll, so it is allowed to raft in them only after a series of training and in wetsuits. The baidarkas are open self-self-draining (the water, which gets into the boats, is drained through holes in the bottom) and closed with an apron and skirt that prevent water from getting inside the vessel. Due to their maneuverability, baidarkass can be used to raft in the summer in low water. Baidarkas rafting will also be of interest to those who are not coming to the Cheremosh for the first time and want to develop their skills of a water tourist.

рафтинг-табір в Карпатах

активний відпочинок екстремальний відпочинок

тур вихідного дня

сходження на Попа Івана змагання з техніки водного туризму

Kayaks  single-seat plastic boats. The kayak is very easy to roll, so it is not provided for rafting, but you will be able to practice operating it on smooth water and subsequently on a stream under the supervision of an instructor. In order to kayak on the Cheremosh, you need to be confident in the skills of the kayak roll and to be able to read the river and manage the kayak correctly.

рафтинг на Черемоші тур на вихідні рафтинг-табір на Черемоші
надійне спорядження корпоративний відпочинок відпочинок на природі

 

 

тур

Oars

Lifejackets

Tents

Rugs

helmets, sleeping bags, backpacks and etc.

 

В турах ми використовуємо сучасне якісне спорядження провідних українських та світових виробників, яке пройшло випробування у численних спортивних походах.

Судна для сплаву по гірських річках з порогами 2-4 катергорії складності (Черемош, Прут, Пд. Буг) 

Рафти - популярні судна для сплаву по гірьських річках. Бувають 6-8 місні. Виготовлені з міцного матеріалу ПВХ. Рафти зручні в керуванні, в них зручно сидіти (на надувних бортах), вони безпечні і з них практично неможливо вилетіти в річку. Сучасні рафти стійкі до зносу та пошкодження, матеріал витримує ковзання по камінню, удари об берег тощо. Гребців рафта сильно розхитує на валах. В малу воду цікаво сплавлятись на напівспущених рафтах. На кожному рафті є інструктор.

 

Катамарани - класичні судна для сплаву, які широко використовуються на пострадянському просторі. Конструктивно це два надутих балони з міцного ПВХ, з'єднані металевим каркасом. Бувають 2-8 місні. Катамарани традиційно дещо швидші за рафти і можуть долати складні перешкоди. Ми використовуємо катамарани зі спортивною канойною посадкою "на колінах", оскільки тільки така позиція забезпечує достатню безпеку сплаву та зручність управління, хоч і не є такою комфортною, як на рафті. Катамарани на відміну від рафту не взлітають на хвилю, а пробивають її, занурюючись разом з веслувальниками у воду. На кожному катамарані є інструктор.

Байдарки - це двомісні надувні човни. Безпосередня близкість до води забезпечує повний спектр гострих відчуттів навіть в низьку воду. Байдарки відносно легко перевертаються, тому сплавлятись в них можна лише після серії відповідних тренувань та в гідрокостюмах. Байдарки є відкриті самовідливні (що затекло - те і витекло через дірки в дні) та закриті з фартухом та спідницею, які запобігають попаданню води в середину судна. Байдарки завдяки їх маневреності зручно використовувати для сплаву літом, в низьку воду. Також сплави на байдарках будуть цікаві тим, хто вже не вперше приїжджає на Черемош і прагне розвитку своїх навичок водного туриста.

Каяки -  одномісні поліетиленові човни. Каяк дуже легко перевертається, тому для сплавів не надається, але ви зможете потренуватись на гладкій воді, а згодом і на струї під наглядом інструктора. Для того, щоб сплавитись на каяці по Черемошу потрібно впевнено володіти технікою ескімоського перевороту та вміти правильно читати річку та вправно керувати каяком.

 

 

Весла

Жилети

Намети

Килимки

каски, спальники, рюкзаки тощо.