EN
Schedule: Mon-Fri 9 am-6 pm

Instructors

instructor Alexander

 

Instructors in Tourclub

Alexander Rybakov

 Kopchuk Viktor

Yuri Krushelnytskyi

Instructors in Tourclub

Instructors in Tourclub

Instructors in Tourclub

Slobodyan Andrew

Bezpiatchuk Ilya

Rasskazova Lyudmila

Instructors in Tourclub

Instructors Vitaly

Turkclub instructor

Lina Lugova

Vitaliy Terentiev

Alexander Koval

Instructors in Tourclub

Instructors in Tourclub

Instructors in Tourclub

Beketov Sergey

Shvets Yuliia

Prokhorov Vitaliy

Andriy Netecha

Volodymyr Kurylo

instructor of Turbub

Andriy Netecha

Volodymyr Kurylo

Kurylo Ostap

Instructor Turklub

Instructor Turklub

instructor of Turbub

Volodymyr Rolskyi

Kachurovska Mariana

Kohut Volodymyr

Instructor Turklub

 Instructor Turkluba

instructor of Turbub

Petrochko Mariia

Petrochko Petro

Ivan Kulchytskyi

Instructor Turklub

Instructor Turklub

instructor of Turbub

Zastavynyi Ivan

Bychkovska Ivanka

Poniatovskyi Vitalii

Instructor Turklub

Instructor Turklub

instructor of Turbub

Hrytsiuk Anatolii

Halyna Matsykur

Yurko Herasymiv

Instructor Turklub

Instructor Turklub

instructor of Turbub

Sokyrko Volodymyr

Pukish Nazar

Breian Roman