EN
Schedule: Mon-Fri 9 am-6 pm

Instructors

Instructors in Tourclub Instructors in Tourclub Instructors in Tourclub
Volodymyr Lishchyshyn

Volodymyr Bychkovsky

Vitaliy Ponyatovsky

Instructors in Tourclub Instructors in Tourclub Instructors in Tourclub
Oksana Kosenkon

Oleg Mandziuk

Roman Breian

Instructors in Tourclub Instructors in Tourclub Инструкторы Турклуба

Sergiy Sapiga

Petro Petrochko

Oleksa Sklyar

Instructors in Tourclub Instructors in Tourclub Instructors in Tourclub

Oljga Livel

Ivanka Bychkovska

Andriy Lazarenko

Andriy Netecha Volodymyr Kurylo Yaroslav Kovalchuk
Andriy Netecha Volodymyr Kurylo Yaroslav Kovalchuk
Instructors in Tourclub Instructors in Tourclub Instructors in Tourclub

Yulia Kashuba

Oleksandr Rybakov

Andriy Zhovtoholovyi